OPPHAVSRETT PÅ WWW.TREKKSPILL.NO

 

 

Innholdet på www.trekkspill.no tilhører 2RE-2NE-R2 3KKSPILLTROLL ANS, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavstrett til åndsverk m.m.

 

3KKSPILLTROLL har enerett til eksemplarfremstilling og offentlig publisering av sine nettsider. Nettsidene må således ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres – helt eller delvis, uten etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra 3KKSPILLTROLL. Unntak gjelder for enkeltstående eksemplar til privat, ikke-kommersiell bruk. Det forannevnte gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementene på nettsidene i form av logoer, fotografier o.l.

 

3KKSPILLTROLL godtar bruk av pekere til www.trekkspill.no , men det må henvises til hele nettsider, uten bruk av rammer eller andre tillegg/endringer. Det godtas ikke at det benyttes pekere som muliggjør en kopiering eller en kopierings-/nedlastingsmulighet, eller pekere til enkeltstående elementer som f.eks. logoer og fotografier.

 

Kopiering eller nedlasting i strid med 3KKSPILLTROLLs rettigheter kan medføre erstatningsansvar og i spesielle tilfeller også straffeansvar.

 

Evt. spørsmål kan rettes til 3KKSPILLTROLL på e-post 2re@trekkspill.no eller tlf. 22 83 55 00.