Lillestrøm Trekkspillklubb 50 år!

1972 - 2022

Pressefoto

Bak fra venstre: Tom Bengtson, Kjell Berger, Per Lønndal, Tor Tveterhagen, Gunnar Friedl, Håkon Wahl, Tore Borgen, Hans Henriksen, Tom Antonsen.

Foran fra venstre: Arild Ingebretsen (musikalsk leder), Monika Anderson, Karin Myhrer, Karl Henry (Kalle) Johnsen (Formann)

 

 

Lillestrøm Trekkspillklubb (LTK) ble stiftet i 1972 av initiativtager Jan Østnes. Gjennom de første 40 årene var Jan Holsten klubbens dirigent og LTK’s ansikt utad. LTK har gjennom alle år vært et tydelig innslag i Lillestrøms bybilde både som underholdere på kommunens forskjellige institusjoner og på de tradisjonelle kulturarrangement. Byfesten har alltid vært en sentral scene hvor LTK har fått vist seg fram som et faste innslag. Klubben har også gjennom årene deltatt på mange gudstjenester i Lillestrøm kirke.

LTK har gjennom de siste 25 år arrangert faste dansekvelder på Skedsmo Samfunnshus. Disse arrangementer ble etter hvert som en institusjon å regne innenfor dansemiljøet på Romerike og har samlet over hundre voksne, danseglade personer til hyggedans på torsdagskveldene, hver vår og høst.

Det har gjennom årene vært opptredener både i radio og på TV og det er gjort en rekke innspillinger både på kassett, på plate og CD. Gjennom årene har det blitt mange konserter, både her til lands og i utlandet, nedover i Europa i forbindelse med våre mange turer og ikke minst gjennom tre turer til USA.

Som en av de få klubber i Norge så har LTK klart å holde klubben samlet gjennom alle disse 50 årene. Hovedårsaken til samholdet har vært den kulturen som ble etablert allerede fra starten av, hvor det ble lagt stor vekt på å pleie den sosiale delen, parallelt med det musikalske.

Det har gjennom alle år vært satt søkelys på å sikre en balanse mellom å utvikle det musikalske nivået, parallelt med å skape en trygg sosial møteplass for medlemmene, men også for deres ektefeller og ledsagere. Det har alltid vært et samspill mellom det sosiale og det musikalske som har gjort det mulig å arrangere turer, delta på festivaler og ikke minst gjennom 25 år arrangere dansekvelder med hjemmebakte kaker og prektig håndarbeid som gevinster, laget av ektefeller, ledsagere og entusiastiske «supportere».

Ettersom rekruttering er en kjent utfordring innenfor trekkspillmiljøet, har klubbens medlemsmasse blitt kraftig redusert de siste årene. Dette vesentlig gjennom alderdom og naturlig frafall. I jubileumsåret teller klubben 13 medlemmer. Av disse er det er fortsatt fire medlemmer som har vært med siden starten.

I jubileumsåret deltar klubben på Byfesten i Lillestrøm med en times konsert. Vi vil også bidra med innslag på den tradisjonelle kultursamlingen i Sørumsparken, som er en årlig mønstring hvor lokale artister samles for et par timers underholdning til glede for byens befolkning.

I tillegg har LTK «faste oppdrag» på kommunens mange eldresenter og øvrige kulturarrangement i regi av Frivilligsentralen og kommunen.

Som en takk til alle danseglade supportere som har fulgt oss og støttet oss gjennom 25 år på våre dansefester på Skedsmo Samfunnshus, arrangerer vi en samling 20. september kl 13.00 i Lillestrøm Kulturhus’ sal Connect.

De siste 9 årene har Arild Ingebretsen vært LTK’s musikalske leder.

LTK vil samle sine medlemmer til en 50-års markering 7. – 9. oktober.

Juli 2022

Styret i Lillestrøm Trekkspillklubb