Trekkspill! på Norges Musikkhøgskole

31. oktober 2017

 

 F.v.: Asta Soffia Thorgeirsdottir, Maren Sofie Nyland Johansen, Emil Horstad, Marthe Amalie Dalene Wærnes og Ingrid J. Fylling Nupen

Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © fo2:trekkspill.no

Copyright © 2017 

 

Tidligere konserter:

>> Trekkspillkonsert 22. oktober 2013

>> Trekkspillkonsert 15. april 2013

>> Trekkspillkonsert 19. mars 2014

>> Trekkspillkonsert 28. april 2015

>> Trekkspillkonsert 12. april 2016

>> Trekkspillkonsert 25. oktober 2016

>> Trekkspillkonsert 7. mars 2017

 

Trekkspillstudentene på  Norges Musikkhøgskole (NMH) presenterte nok en gang musikk innenfor ulike sjangere som klassisk, samtidsmusikk, folkemusikk, tango, jazz og Balkanmusikk - alt spilt på instrumenter med belg på midten - også i samspill med andre instrumenter.

Publikum ble også presentert for Andreas Borregaard fra Danmark som har fått stilling som universitetslektor ved NMH, hvor han har akkordeon som fagområde.

Program

 

Maren Sofie Nyland Johansen - Alessandro Marcelli (1673-1747)/Johann Sebastian Bach (1685-1750): Konsert i d-moll (1715)

 

Eline Maria Refvem, sopran og Asta Soffia Thorgeirsdottir - Manuel de Falla (1876-1946): Asturiana og Canción fra Suite Popular Espanol (1914). En kjærlighetssang. Asturiana er en jente som anklager kjæresten for ikke å ville ha henne lenger.

 

Andreas Angell  - Andreas Angell (f. 1991): Luna (2017). Uroppføring av sin egen komposisjon - et science fiction inspirert stykke

 

Bjørn Petter Tøsse

 

Bjørn Petter Tøsse (f. 1994): Eksamens-Racenica

 

Asta Soffia Thorgeirsdottir - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Allemande, Courante, Sarabande og Gigue fra Fransk Suite nr. 5 i G-dur BWV 816 (1722). En komposisjon som Asta liker godt, da det handler om ømhet og kontrast. 'Courante'-delen er lekende, 'Sarabande' - ikke like trist som de pleier være og 'Gigue' er festfull og elegant.

 

Marthe Amalie Dalene Wærnes - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Allemande og Courante fra Fransk Suite nr. 3 i H-moll BWV 814 (1722)

 

Emil Horstad - Vladislav Zolotaryov (1947-1975): Sonate nr. 2 (1971)

 

Utøverne denne tirsdagskvelden var i hovedsak studenter på Bachelor-studiet i klassisk musikk, med unntak av Marthe Amalie Dalene Wærnes på pedagogikk og Bjørn-Petter Tøsse som går på det frie kandidatstudiet.