På World of Accordions 2007:

Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © trekkspill.no

Copyright © 2001-2008

     

trekkspill, toradere og rekvisita

 

 

 

World of

 Accordions Museum

 

 

 

   

"En verden av trekkspill"

 

 

 

Alle foto og tekst: © fo2:2re  og © trekkspill.no

Copyright © 2001-2008

      Ikke kirke, men museum  

 

   English version

 

Hvor finner man den? Svar: I tettstedet Superior som ligger helt opp mot den canadiske grensen i delstaten Wisconsin, USA – altså i det norske distriktet hvor mange av utvandrerne slo seg ned på slutten av 1800-tallet. Egentlig var vi i Minneapolis for å høre på irsk musikk med torader, og cajun/tex-mex med enrader i ulike konstellasjoner, men etter en forrykende kveld på Nye’s Polka Lounge, se bildereportasje, var vårt vertskap overbevist om at vi ”måtte tas med” til ”World of Accordions Museum”.

 

   

 

 

Et par timers kjøretur nord for Minneapolis finner man tettstedet Superior beliggende ved innsjøen som bærer samme navn – altså ikke en plass man stikker innom i forbifarten. Når man først kommer dit og stopper opp utenfor den korrekte adresse, d.v.s. 1401 Belknap Street, så vil nok de fleste tro at man har kommet til feil sted. Det er nemlig en kirke! Kirkerommet er gjort om til konsertsal, underetasjen er museum og verksted. Videre oppover i etasjene befinner det seg dokumentasjonsarkiv i form av skriftlig materiale og innspillinger av ulik art. Ganske enkelt imponerende! Damen bak dette er Helmi Harrington, Ph. D, som under årets Coupe Mondiale i Washington D.C. fikk en ærespris for det enestående arbeid hun har gjort for å få i stand dette museet som nok er enestående i verden når det gjelder bredden av samlingen.

 

 

 
 

 

Helmi Harrington

© www.accordions.com

 

 

     

 

 

Det var ganske enestående å se at museet besitter så mange gamle objekter, d.v.s. forløperne til trekkspillet som egentlig var stemmeapparater for kirkeorgel. De første hadde bare 8 heltoner og belgen var plassert vertikalt. Museet er innrettet med ulike seksjoner. Det har en kronologisk del som tar for seg tiden før 1930 og deretter storhetstiden mellom 1930 og opp gjennom 1950-tallet og til sist 1960 frem til i dag. Det har også en seksjon hvor de ulike produsenter er presentert og også en seksjon som viser de typiske instrumentene fra en rekke ulike land. Vi lar bildene tale for seg selv. Det er definitivt mer enn 1.000 trekkspill av ulik art i samlingen. Ved siden av museet ligger et verksted med flere arbeidsplasser hvor det arrangeres kurs i trekkspillreparasjon.

 

 

 

 

   

             

 

   

 

   

  Kirkerommet omgjort til konsertsal          

 

Flere kjente trekkspillere har holdt konserter i Harrington Arts Center som den gamle kirken kalles etter at den ble omgjort til museum i 2002. Museet ble offisielt åpnet i 2004, og det må på det nærmeste være obligatorisk for skandinaviske trekkspillere på turné i midt-vesten å besøke dette stedet. Vi kan virkelig anbefale et besøk!

 

   

 

   

             

 

   

 

   

             

 

   

 

   

             

 

   

 

   

             

 

   

 

   

             

 

   

 

   

  Verkstedet i underetasjen